AED ve městech a obcích

Mnoho měst a obcí, si uvědomuje svou morální zodpovědnost za bezpečí a zdraví svých obyvatel. Jasným příkladem je obec Dolní Újezd. Zástupci obce investovali do bezpečí svých občanů zakoupením AED.

Obec zakoupila naše automatizované externí defibrilátory Lifeline Defibtech DCF-E100-CZ. Česky mluvící přístroj navádí obsluhu ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití. AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti. Obec nyní vlastní dva přístroje. Jeden je umístěn v domě s pečovatelskou službou a bude také k dispozici na různé aktivity pořádané obcí a obyvateli obce. Druhý přístroj bude trvale umístěn ve schránce (v boxu) a je k dispozici u hlavního vchodu do Obecního úřadu. Speciální schránka (box) je vyvinuta pro bezpečné uložení AED s trvalým přístupem 24 hodin denně. Box s AIVIA 210 outdoor chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží. Box je trvale osvětlen a má svou záložní baterii. Je zabezpečen proti odcizení pin kódem, který zachránci sdělí pouze operátor záchranné služby na lince 155. Obec Dolní Újezd se také chystá vyškolit zástupce místních spolků (např. SDH Dolní Újezd), organizací a širokou veřejnost, jak správně AED používat.

Přidáno: 15.05.2019